Geodezie Michalička nabízí

Geodetické práce

Geodetické práce Michalička Vítejte na stránkách naší firmy, jejíž hlavní náplní je geodezie resp. geodetické práce. Provádíme geodetické práce všeho druhu, vyhotovování geometrických plánů v katastru nemovistostí, vytyčování hranicpozemků, komplexní pozemkové úpravy. Naše firma Ing. Zdeněk Michalička GEODEZIE, s.r.o., Vám zajistí geometrické plány pro projekty staveb, dle potřeb vytvoříme mapové podklady - polohopis a výškopis zájmového území.

Rovněž nabízíme kompletní zpracování v oblasti inženýrské geodezie, od vytyčení stavby, přes zaměření a vyhotovení dokumentace inženýrských sítí, až po zhotovení dokumentace skutečnéhoprovedení stavby. Nabízíme také speciální geodetické práce jako vybudování, správu a údržbu GIS, či geodetické práce na vodních tocích.

V rámci geodézie působíme po celé ČR

Geodetické práce na stavbách jsou částí činnosti firmy Ing. Zdeněk Michalička - GEODEZIE, s.r.o., díky níž se začala orientovat rovněž na vytyčování staveb, inženýrských sítí a zpracování dokumentace skutečného provedení staveb.

S výstavbou velkých objektů a rozsáhlých staveb inženýrských sítí firma provedla geodetické práce i na náročných stavbách železničních mostů, bazénů, sportovních areálů, hřišť, sjezdových tratí a lanových drah, areálů závodů, bioplynových stanic, fotovoltaických elektráren, nemocnic a průmyslových objektů.

Máme nejmodernější vybavení

S rozvojem potřeb v inženýrské geodézii, stále vyšších nárocích na přesnost provedení geodetických prací v terénu se firma postupně vybavila moderní a přesnou měřící technikou, počítačovým i programovým vybavením, kreslící a komunikační technikou.

Firma Ing. Zdeněk Michalička - GEODEZIE,s.r.o. se zabývá již po několik let komplexními pozemkovými úpravami. Podíleli jsme se na pozemkových úpravách v katastrálních územích např. Králíky, Kunvald, Žichlínek, Sázava, Dolní a Horní Sloupnice, Lichkov, Dětřichovec ,Měrovice na Hané, Býkov-Láryšov.

Geodetické práce - máme nemalé zkušenosti

Největšími zákazníky Ing. Zdeněk Michalička - GEODEZIE,s.r.o. jsou Státní pozemkové úřady ČR, Lesy ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, VAKSTAV s.r.o. Jablonné nad Orlicí, AGILE s.r.o. Ústí nad Orlicí, městské a obecní úřady, sportovní kluby Biatlon Letohrad, SKI KLUB Ústí nad Orlicí, SKI Areál Přívrat, SKI PARK Červená Voda.

Ing. Zdeněk Michalička - GEODEZIE pro VásDesign&Code&Programing P-cut webdesign

Copyright (C) 2017 Ing. Michalička Zdeněk GEODEZIE, s.r.o.
Ústí nad Orlicí, tel.: +420 465 524 586, mob.: +420 777 300 084