aktuality:

Geodezie Michalička Zdeněk - aktuality a dotazy

Geodeti na stavbách

2010-05-13 13:38:55

CO DĚLAJÍ GEODETI NA STAVBÁCH

Před stavbou většího významu je nutné zřídit v blízkosti stavby pevné měřické body, které by měly být zachovány po celou dobu výstavby. Tuto vytyčovací síť by měl investor stavby předat dodavateli. Požaduje-li dodavatel po geodetovi vytyčení podrobných bodů a není-li schopen předat mu vytyčovací síť musí počítat s dodatečnými náklady. Dále by měl investor předat dodavateli zřetelně vyznačené hranice staveniště nebo hranice pozemku na kterém má být stavba. Zasáh

...celý článek


komentáře [0]    Přidej komentář

Zaměření skutečného provedení

2010-05-13 13:37:15

CO JE ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

Zaměření skutečného provedení neboli geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby je vyžadováno investorem nebo stavebním úřadem především při pokládce podzemních sítí, nebo při větších stavbách po dokončení terénních úprav.

Zaměření je prováděno podle směrnic správců sítí, nebo požadavků objednatele. Po zaměření skutečného provedení by měl následovat GEOMETRICKÝ PLÁN pro vyznačení budovy (u nadzemních staveb) nebo GEOMETRICKÝ PLÁN pro vyznačení věcného břemene (u podzemních sítí).


komentáře [0]    Přidej komentář

Vytyčení hranice pozemku

2010-05-13 13:32:04

CO JE A CO NENÍ VYTYČENÍ HRANICE POZEMKU

Vytyčení hranice pozemku je obnova hranice v terénu na základě údajů evidovaných v katastru nemovitostí. Hranice je vytyčena s takovou přesností jakou umožňují dostupné podklady. Např. není-li k dispozici měřický náčrt a hranice je obnovena pouze podle mapy katastru nemovitostí v měřítku 1:2880 tvoří odchylka 0,2 mm při snímání souřadnic na mapě, tzn. 60 cm v terénu a to je pouze jedna z mnoha skutečností ovlivňujících výslednou polohu vytyčeného

...celý článek


komentáře [0]    Přidej komentář

1 2 DalšíDesign&Code&Programing P-cut webdesign

Copyright (C) 2017 Ing. Michalička Zdeněk GEODEZIE, s.r.o.
Ústí nad Orlicí, tel.: +420 465 524 586, mob.: +420 777 300 084