Geodetické práce pro pozemkové úřady

Geodetické práce pro státní pozemkové úřady

Kompletní nabídka prací pro pozemkové úpravy

  • veškeré přípravné práce
  • budování bodových polí
  • zaměření skutečného stavu polohopisu a výškopisu geodetickými metodami
  • komplexní projekční práce s využitím moderních metod
  • DKM - zpracování schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy do digitální katastrální mapy
  • vytyčení nového uspořádání pozemků v terénu a předání vytyčených hranic vlastníkům


Design&Code&Programing P-cut webdesign

Copyright (C) 2017 Ing. Michalička Zdeněk GEODEZIE, s.r.o.
Ústí nad Orlicí, tel.: +420 465 524 586, mob.: +420 777 300 084