Geodezie pro pozemkové úřady

STÁTNÍ SPRÁVA -odkazy

Český úřad zeměměřický a katastrální - http://www.cuzk.cz (mimo jiné i odkazy na všechna katastrální pracoviště)

Výzkumný ústav geodetický a kartografický - http://www.vugtk.cz (mimo jiné i zajímavý odborný slovník)

Ústřední pozemkový úřad - http://www.upu.cz (veškeré informace o pozemkových úpravách)

Český svaz geodetů a kartografů - http://csgk.fce.vutbr.cz (oborové meziresortní sdružení)

Archivní mapy Ústředního archivu zeměměřictví a katastru - http://archivnimapy.cuzk.cz

iKatastr - http://www.ikatastr.czDesign&Code&Programing P-cut webdesign

Copyright (C) 2017 Ing. Michalička Zdeněk GEODEZIE, s.r.o.
Ústí nad Orlicí, tel.: +420 465 524 586, mob.: +420 777 300 084