Speciální geodetické práce

SPECIÁLNÍ GEODETICKÉ PRÁCE

zajišťujeme:

  • GIS – vybudování, správa a údržba
  • Stavební zaměření skutečného stavu budov včetně zpracování digitální stavebně technické dokumentace, fotodokumentace objektů
  • Geodetické práce na vodních tocích


Design&Code&Programing P-cut webdesign

Copyright (C) 2017 Ing. Michalička Zdeněk GEODEZIE, s.r.o.
Ústí nad Orlicí, tel.: +420 465 524 586, mob.: +420 777 300 084