Geodetické práce

GEOMETRICKÉ PLÁNY - v katastru nemovitostí

Naše firma Ing. Zdeněk Michalička - GEODEZIE, s.r.o. vyhotovuje geometrické plány pro vyznačení budov v katastru nemovistostí, vypracování nezbytného dokladu zaměření ke kolaudaci již hotových budov, v případně přístavby pak vyznačení změny vnějšího obvodu budovy.

Pro rozdělení jednoho či více pozemků včetně rozsáhlé parcelace, zajistíme potřebný souhlas stavebního úřadu s rozdělením pozemku. Rovněž nabízíme naše služby tam, kde je třeba zajistit grafické vyjádření práva, omezující vlastníka pozemku ve prospěch jiného (věcné břemeno).

VYTYČENÍ HRANIC POZEMKŮ

vytyčujeme :

  • Vlastnické hranice pozemků evidovaných v katastru nemovitostí
  • Vlastnické hranice pozemků dosud vedených ve zjednodušené evidenci (zemědělských a lesních pozemků sloučených v 50. a 60. letech 20.stol. do velkých územních celků,na LV označeny např.jako pozemky pozemkového katastru)
  • Vlastnické hranice při realizaci projektu pozemkových úprav
  • Sporné nebo restituční vlastnické hranice (např.pro soud,restituce)
  • Užívací hranice pozemku – hranic věcného břemene apod.


Design&Code&Programing P-cut webdesign

Copyright (C) 2017 Ing. Michalička Zdeněk GEODEZIE, s.r.o.
Ústí nad Orlicí, tel.: +420 465 524 586, mob.: +420 777 300 084